Gedragstherapie

Voor wie is gedragstherapie?

In principe voor elk ‘probleem’ van de hond dat niet op de hondenschool opgelost kan worden maar vraagt om extra aandacht, dit kan thuis zijn of bijvoorbeeld op het uitlaatveld of in het bos.
Een hond die niet alleen thuis kan blijven is gebaat bij hulp thuis, een hond die niet meer komt als hij los loopt met andere honden heeft meer aan hulp in het bos. Bij de gedragstherapie zal er altijd een gesprek/intake zijn om het probleem in kaart te brengen en een inschatting te maken welk traject we samen ingaan. Het eerste gesprek/intake kan op de hondenschool plaatsvinden of bij de hond thuis, dit ligt aan het probleem.

Wat kan een probleem zijn?

  • uitvallen naar andere honden
  • uitvallen naar mensen
  • niet alleen thuis kunnen zijn
  • angstgedag, overal bang voor zijn
  • veel blaffen
  • van alles slopen

Hoe werk ik?

Het eerste gesprek/intake is om het probleem in kaart te brengen, aan de hand hiervan stel ik een traject voor om aan dit probleem te gaan werken. Gedragstherapie zet je in als iets als probleem word ervaren en dit vraagt om tijd om het gedrag om te buigen naar aanvaardbaar gedrag.
Is het een relatief klein probleem dan kan het met extra sturing worden voorgezet op de hondenschool. Vraagt het probleem om meer aandacht dan kan het zijn dat er meerdere afspraken nodig zijn.

Ik werk niet met correctiemateriaal, dit wil niet zeggen dat ik geen grenzen trek, de hond zal op honds begrijpbare manieren verteld worden dat sommige dingen niet kunnen, vaak door er ander gedrag voor in de plaats te zetten.
De hond moet wel een keuze hebben om ander gedrag aan te kunnen bieden.

Wat kost het?

Het eerste gesprek/intake kost € 175,-

Een gedragstherapie traject kost € 525,- dit kan in meerdere afspraken worden opgedeeld van maximaal 2,5 uur per sessie.